Kao osnovu za odličnu uvježbanost ekipa prve pomoći, osim vježbi i redovnog obnavljanja znanja, čini i ekipa realističnog prikaza ozljeda. Točnije rečeno njihov rad u sklopu kojega se volonteri educiraju za izradu umjetnih ozljeda, ali i glumu stanja ozlijeđenih osoba kako bi se ekipama prve pomoći omogućilo da vježbaju u situacijama što sličnijima onima koje se mogu dogoditi u stvarnosti.

 

 

S ciljem edukacije i osposobljavanja dovoljnog broja volontera koji bi pomagali u pripremanju ekipa prve pomoći za gradska, županijska, državna i za europsko natjecanje te općenito pomogli u dizanju znanja i vještina iz prve pomoći na višu razinu, po uočenoj potrebi organiziraju se tečajevi realističnog prikaza ozljeda. Realistični prikaz ozljeda i imitacija stanja ozlijeđenih je nešto što se ne može samo tako naučiti, to je vještina za koju je potrebna vježba.