kids healthy lunch box ideas 0

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s 19 osnovnih škola na području svoga djelovanja tijekom školske godine 2015./2016. provodilo je projekt osiguravanja školske prehrane za djecu socijalno ugroženih obitelji pod nazivom „Društvo jednakih mogućnosti“ kako bi se smanjilo siromaštvo i socijalna isključenost djece osnovnoškolske dobi.

Projektom je obuhvaćeno ukupno 578 djece osnovnoškolske dobi (od 1. do 8. razreda osnovne škole) koji se nalaze u stanju socijalne potrebe za osiguravanjem besplatne užine za vrijeme boravka u školi, a kojima užina u školi nije sufinancirana iz drugih izvora. Tijekom protekle školske godine za navedene učenike osigurano je ukupno 89.317 dnevnih obroka u ukupnoj vrijednosti 473.026,50 kuna, a projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu s pozicija Ministarstva socijalne politike i mladih, Prioritetnog područja P1 – projekti usmjereni osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji. Važnost ovakvog projekta je u osiguranju redovite i zdrave školske prehrane za djecu iz socijalno ugroženih obitelji kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji s učinkom na opće smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti djece i njihovih obitelji. Na taj način učenicima osnovnih škola koji se nalaze u ranjivim skupinama pružio se osjećaj sigurnosti te je došlo do smanjenja osjećaja njihove isključenosti zbog lošeg materijalnog statusa njihovih obitelji i nesudjelovanja u školskoj prehrani te je stvoreno pozitivno okruženje za njihovo socijalno uključivanje u vršnjačke skupine. Time je smanjena društvena diskriminacija i izoliranost učenika slabijeg materijalnog statusa te se dugoročno utjecalo na izbjegavanje nepoželjnih posljedice kao što su društveni i psihološki poremećaj u rastu i razvoju, umor, iscrpljenost i demotiviranost za obrazovanje.

Važan krajnji učinak projekta je doprinos smanjenju opće stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, osobito djece osnovnoškolske dobi, što je pridonijelo izjednačavaju njihovih mogućnosti za pristup obrazovnom ciklusu.

Veličina slova
.