U ponedjeljak 3. veljače 2020. godine, nakon završenih građevinskih i elektroinstalaterskih radova te opremanja, ponovno smo otvorili Socijalni servis za stanovništvo u potrebi. U njemu će se objediniti aktivnosti humanitarnog djelovanja i humanitarne i socijalne intervencije osječkog Crvenog križa – prikupljanje, sortiranje i podjela rabljenje odjeće i obuće, prikupljanje hrane, higijene te potrebnih medicinskih i ortopedskih pomagala za socijalno ugroženo stanovništvo i osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Socijalni servis se nalazi na adresi Šetalište Petra Preradovića 6, 31000 Osijek, iza zgrade.

Informacije o Socijalnom servisu:
• Podjela rabljene odjeće i obuće provodi se ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 10:00 do 13:00 h.
• Donirana rabljena odjeća i obuća zaprima se ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 8:00 do 10:00 h.
• Posudba medicinskih i ortopedskih pomagala vrši se četvrtkom od 8:00 do 14:00 h

Tko ostvaruje pravo na pomoć?

KATEGORIJE KORISNIKA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA POMOĆ

 

KATEGORIJA 1

Samci i kućanstva korisnici Centra za socijalnu skrb Osijek (CZSS) i korisnici socijalnih programa grada Osijeka te općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka

Dokumentacija kojom se utvrđuje pripadnost korisnika Kategoriji 1:
– Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
– Potvrda/rješenje o statusu korisnika socijalnih programa grada Osijeka i općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka

 

KATEGORIJA 2

Samci i kućanstva s raspoloživim ekvivalentnim dohotkom ispod praga rizika od siromaštva sukladno DZS Anketi o dohotku stanovništva 2018.

Utvrđivanje pripadnosti korisnika Kategoriji 2 vrši se Izjavom stranke o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima ispunjenom u GDCK Osijek te uvidom u dokumentaciju kojom se dokazuje visina raspoloživog dohotka kućanstva. Dokumentaciju kojom se utvrđuje pripadnost korisnika Kategoriji 2 mogu činiti platna lista, potvrda o nezaposlenosti, odrezak od mirovine, potvrda o dječjem doplatku i sl.

 

KATEGORIJA 3

Samci i kućanstva u riziku od siromaštva (diskrecijsko pravo)

Samci/kućanstva kod kojih iz objektivnih razloga dokazivanje pripadnosti Kategorijama 1 i 2 nije moguće, a nalaze se u riziku od siromaštva. Korisnici ne pripadaju ni jednoj formalnoj grupi primatelja socijalne pomoći, ali se nalaze u evidentno teškoj situaciji, bilo zbog činjenice da su se nedavno našli u rizičnoj životnoj situaciji (socijalni/zdravstveni razlozi), a nisu uspjeli regulirati svoj status ili iz nekog objektivnog razloga ne raspolažu dokaznom dokumentacijom i sl.

Utvrđivanje pripadnost korisnika Kategoriji 3 utvrđuje se Zamolbom ispunjenom u GDCK Osijek u kojoj je uz osobne podatke opisana situacija zbog koje su se korisnici našli u riziku od siromaštva, uz popratnu dokumentaciju, ukoliko je raspoloživa, (npr. medicinska dokumentacija, policijsko izvješće o elementarnoj nepogodi, izvodi iz Matice umrlih i dr.).

 

 

Veličina slova
.