Dana, 08.06. i  09.06.2022. godine sudjelovali smo na radionici: Doniranje hrane u kriznim situacijama u Vukovaru u sklopu projekta ” Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice”, koji provodi Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH, a na kojem smo partneri uz Potrošačicu – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske te Centar za edukaciju i informiranje potrošača.

Na dvodnevnoj radionici raspravljalo se o rješavanju najhitnijih svjetskih izazova kao što su: glad, siromaštvo, klimatske promjene te o jednom od najvećih izazova današnjice, a on je kako osigurati hranu rastućoj populaciji i smanjiti njeno bacanje. Dotakli smo se i izazova s kojima se susreću posrednici u doniranju i distribuciji hrane, a naši volonteri su podijelili svoja iskustva s terena s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama.

 

Veličina slova
.