Ljetna škola mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije program je na kojem se već šesnaest godina za provođenje aktivnosti Crvenog križa u svojim sredinama uspješno osposobljavaju mladi Crvenog križa iz društava Hrvatskog Crvenog križa, ali i Crvenih križeva zemalja regije. Nakon povratka s Ljetne škole, mladi pripremljeni za djelovanje preuzimaju inicijativu i podižu kvalitetu rada na programima Crvenog križa u svojim društvima. 16. ljetna škola mladih Crvenog križa održala se od 17. do 27. kolovoza 2019. godine u Centru za edukaciju Gradskog društva Crvenog križa Osijek u Orahovici. Na Ljetnoj školi je sudjelovalo ukupno 139 članova Crvenog križa, a uz mlade iz Osječko-baranjske županije, sudjelovali su i volonteri iz Gline, Ivanca, Orahovice, Trogira, Županje i Zagreba te Doboja i Tuzle iz Bosne i Hercegovine i Novog Sada i Sombora iz Srbije.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek predstavljalo je 23 sudionika te 17 voditelja vršnjačke edukacije, među kojima su i koordinatori programa.

Mladi su na ovogodišnjoj Ljetnoj školi uspješno završili programe za voditelje radionica vršnjačke edukacije programa Crvenog križa. Među tim programima su prva pomoć, realističan prikaz ozljeda, programi prevencije, djelovanje u terenskim jedinicama Crvenog križa te odgoj za humanost, dok su kroz opći dio programa obrađene teme dječjih i ljudskih prava, Međunarodnog humanitarnog prava, prevencije stereotipa, predrasuda, diskriminacije i interkulturalni dijalog, azil i migracije, zdravlje i zdravi načini života, klimatske promjene, spašavanje života na vodi, komunikacija i timski rad, komunikacija i mediji te mirno rješavanje sukoba, kao i brojne kreativne, glazbene, sportske i plesne radionice.  

Svi mladi tijekom Ljetne škole imali su priliku sudjelovati na predavanjima renomiranih predavača o temama kao što su ljudska prava i humanitarna diplomacija što ih je zasigurno obogatilo za njihovu buduću humanitarnu, ali i društvenu aktivnost.

Svaka Ljetna škola po svojim je rezultatima nadmašila onu prethodnu. Tradicija se nastavila i na ovogodišnjoj za što su se pobrinuli voditelji programa koji ljestvicu kvalitete kontinuirano postavljaju na sve višu razinu. Upravo ta činjenica te kvalitetni sudionici i sustavan rad s mladima tijekom cijele godine rezultirali su time što je kvaliteta i značaj Ljetne škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije prepoznat, kako u okvirima Hrvatskog Crvenog križa i Crvenih križeva regije, tako i u široj društvenoj zajednici.

Kako se ove godine obilježava i 20. godina djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, tijekom 16. Ljetne premijerno je prikazan i dokumentarni film koji govori upravo o ovoj temi, a u kojem mladi i Ljetna škola zauzimaju značajno mjesto.

Veličina slova
.