Od osnutka 1922. godine pa sve do danas, mladež Hrvatskog Crvenog križa gotovo je neprekidno djelovala. Rad mladeži privremeno je bio prekinut tijekom Drugoga svjetskoga rata (1941. – 1945.) i tijekom Domovinskoga rata (1991. – 1994.).

Cilj je rada s mladima razvijanje osjećaja humanosti, zdravstvenog prosvjećivanja, tolerancije, solidarnosti, milosrđa, suosjećanja i razumijevanja među mladima u svrhu ostvarivanja sretne zajednice i postizanja trajnoga mira.

Mladež Gradskog društva Crvenog križa Osijek danas predstavlja najbrojniju organizaciju mladeži na ovom području.

U rad s mladeži uključen je oko 90-tak volontera (učitelja, pedagoga, psihologa i dr.) koji su pohađali seminare u organizaciji Crvenog križa.

Mladež Gradskog društva Crvenog križa Osijek po osnovnim i srednjim školama te fakultetima Sveučilišta posebno se organizira u osnovna društva Crvenog križa mladih. Mladež svojom djelatnošću sudjeluje i pri drugim ustrojstvenim oblicima, odnosno u radu Crvenog križa mjesnih odbora ili gradskih četvrti, općinskih ili gradskog društva Crvenog križa. Aktivi mladeži predstavljaju ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti pri GDCK Osijek.

Sadržaj rada i djelovanja Mladeži Gradskog društva Crvenog križa Osijek određen je pravilima koja donosi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa. Odbor Gradskog društva Crvenog križa Osijek na svojoj 27. sjednici, održanoj 16. rujna 2004. godine, na prijedlog mladeži donio je:

Odluku o nastavku djelovanja Kluba mladeži i Terenske jedinice Gradskog društva Crvenog križa Osijek

Odluku o provođenju godišnje skupštine Mladeži Gradskog društva Crvenog križa Osijek (na zajedničkoj Skupštini Kluba mladeži i Terenske jedinice koja se provodi minimalno jednom godišnje članovi Mladeži Gradskog društva Crvenog križa Osijek podnose i usvajaju izvještaj za proteklu akademsku godinu te donose plan i program rada za predstojeće razdoblje)

Sukladno izmjenama i dopunama Pravilima Mladeži Hrvatskog Crvenog križa koja su usvojena 30. rujna 2010. godine na sjednici Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa, Skupština Kluba mladeži i Terenske jedinice Gradskog društva Crvenog križa Osijek bira svoje predstavnike u Odbor Kluba mladeži i Odbor Terenske jedinice čiji rad vode predsjednici/ce navedenih odbora. Skupština također predlaže svog predstavnika/e u Skupštinu/Odbor i/ili druga tijela Gradskog društva.

Dvaput tjedno (stariji članovi četvrtkom u 19:30, a „novi” srijedom u 19:30) održavaju se koordinacijski sastanci na kojima se članovi mladeži, u vlastitim prostorijama, informiraju o planiranim aktivnostima i organiziraju za provođenje istih.

Veličina slova
.