Siguran oglas

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek uz potporu Savjeta mladih Osječko-baranjske županije u Centru za edukaciju u Orahovici od 18. do 19. listopada 2014. provelo je edukaciju u sklopu projekta „Siguran oglas“. Cijeli projekt je ujedno nastavak djelovanja na provedbi Akcijskog plana prevencije trgovanja ljudima 2014. – 2018. koji je 2013. godine donesen u sklopu YES kampa održanog u Centru za edukaciju osječkog Crvenog križa u Orahovici. 

Cilj Projekta „Siguran oglas“ je educirati i osposobiti po dvoje učenika iz 8 škola koje sudjeluju u projektu za samostalno provođenje daljnje edukacije učenika škole koju pohađaju o problemu trgovanja ljudima i potrebnim mjerama opreza.

Žrtve trgovanja ljudima mogu biti osobe oba spola, svih dobnih skupina. Posebno ranjive skupine su mlađe (najčešće) ženske osobe, koje zbog  lošeg ekonomskog stanja u pojedinim državama, želje za osiguranjem egzistencije, bez životne perspektive i nade olako pristaju na naizgled odlične poslovne ponude. Brojni su oblici vrbovanja potencijalnih žrtava koji na prvi pogled odaju dojam legalnog zapošljavanja. Iza tih primamljivih oglasa o dobro plaćenim poslovima u inozemstvu često se krije dobro organiziran lanac trgovanja ljudima. Upravo zbog toga ciljana skupina u ovom projektu jesu učenici završnih razreda strukovnih škola kojima slijedi traženje posla ili ukoliko je u pitanju nastavak školovanja, za ruralne i manje sredine s područja Osječko-baranjske županije, to obično podrazumijeva preseljenje u drugi grad ili zemlju. Zbog sve veće mobilnosti i tranzita omogućenog ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, smatramo da je zbog postojećeg rizika, opravdano i nužno informirati i upozoriti navedenu ciljanu skupinu i na taj način preventivno djelovati na problem trgovanja ljudima jer prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, trgovanje ljudima zahvaćalo je u proteklom razdoblju Republiku Hrvatsku isključivo kao tranzitnu zemlju, no tijekom 2011. godine uočena je promjena tog trenda te se Republika Hrvatska sve više pojavljuje kao zemlja porijekla te krajnjeg odredišta žrtava trgovanja ljudima.

16 učenika iz 8 srednjih strukovnih škola s područja Osječko-baranjske županije u sklopu navedene edukacije upoznato je s temom trgovanja ljudima, mogućim rizičnim situacijama u kojima se mogu naći pri traženju budućeg zaposlenja ili odlaska na daljnje školovanje u drugu zemlju ili grad. Sudionici su poučeni metodama neformalne edukacije i različitim oblicima rada u cilju osposobljavanja za vršnjačke edukatore u svojim školama. Po završetku edukacije vršnjački edukatori iz 8 škola provest će najmanje 1 aktivnost prevencije trgovanja ljudima s učenicima trećih/četvrtih razreda u svojoj školi, čime će se o problemu i potrebnom oprezu informirati još oko 1000 učenika.

U projektu „Siguran oglas“ sudjeluju slijedeće škole s područja Osječko-baranjske županije:

  • Druga srednja škola Beli Manastir
  • Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo
  • Srednja škola Valpovo
  • Srednja škola Donji Miholjac
  • Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
  • Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac
  • Srednja škola Dalj
  • Ugostiteljsko – Turistička škola Osijek

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek projektom „Siguran oglas“ nastavlja djelovanje u okviru kampanje „Red Bell – Crveno zvono“ koju je  Hrvatski Crveni križ, uz potporu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), a povodom obilježavanja Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima (18. listopada), pokrenuo 2013. godine.

„Crveno zvono“ najavljuje početak prekida šutnje, ali i šaputanja o ovoj problematici te izgrađuje svijest o odgovornosti korisnika usluga žrtava trgovanja ljudima. Crveni križ upozorava na važnost poštivanja ljudskih prava i poziva građane da se informiranjem i akcijom priključe borbi protiv trgovanja ljudima jer ignoriranje i šutnja znače odobravanje zločina!

Goran Latković

Veličina slova
.