U sklopu projekta “OSnaženi” odobrenog u okviru Poziva „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. godine, objavljujemo Javno nadmetanje za nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u sklopu Postupka nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN), a koji sadrži Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima.

 

Predmet nabave obuhvaća nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, a sve sukladno Troškovniku i tehničkim specifikacijama koji su sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti niže:

 

OBAVIJEST O NADMETANJU Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE– Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština

TROŠKOVNIK

 

Dana 12.06.2024. objavljujemo Izmjenu Dokumentacije za nadmetanje Br. 1

GDCK OSIJEK – IZMJENA – 1 DZN

GDCK OSIJEK – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – IZMJENA 1

 

Dana 14.06.2024. objavljujemo Pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje

POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

 

Veličina slova
.