OTVORENI JAVNI POZIV  

 

za iskaz interesa osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom s

područja djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek za korištenje usluge potpore i podrške u okviru projekta  „OSnaženi“

 

Ovim putem pozivaju se starije osobe od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom s područja djelovanja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek, kojima je potrebna potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da ISKAŽU INTERES za korištenjem sljedećih oblika potpore i podrške:

 

OBLICI POTPORE I PODRŠKE:

 1. pomoć pri organiziranju prehrane,
 2. pomoć pri obavljanju kućanskih poslova,
 3. pomoć pri održavanju higijene,
 4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje, uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.)

 

Navedene usluge se ne plaćaju, program je u cijelosti besplatan za korisnike.

 

TKO MOŽE BITI KORISNIK?

 • Starije osobe (osobe iznad 65 godina)
 • Odrasle osobe s invaliditetom (osobe mlađe od 65 godina koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta putem upisa u Registar osoba s invaliditetom ili nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom)

 

Preduvjet za odabir svih korisnika:

 • putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) provjerava se da osobe istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i sl.

 

Preduvjet za odabir starijih osoba (osobe iznad 65 godina)

 • da ukupna primanja za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta, a za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža
 • da za višečlana kućanstva ukupna primanja ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža
 • u dvočlanom kućanstvu ne moraju obje osobe biti starije od 65 ili odrasle osobe s invaliditetom, ali u tro- ili višečlanom kućanstvu sve osobe moraju ispunjavati taj kriterij
 • visina ukupnih mjesečnih primanja će se utvrđivati putem potvrde iz Porezne uprave

 

U slučaju velikog interesa korisnika prednost u odabiru imat će:

 • osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, a da su pri tome težeg zdravstvenog stanja i nižih primanja te nemaju pomoć i podršku članova uže ili šire obitelji

Napomena: GDCK Osijek može donijeti diskrecijsku odluku o primanju korisnika u projekt prema vlastitoj procjeni.

 

GDJE, KOME I KAKO SE PRIJAVITI?

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek,  Šetalište Petra Preradovića 6

Osoba za kontakt: Ivan Novak, broj telefona: 031/496-164

Razdoblje prijave: od 24.04.2024. godine (prijave su moguće tijekom cijelog trajanja projekta)

Radnim danom od 08.00 do 12.00 sati

 

Veličina slova
.