Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s Maticom umirovljenika grada Osijeka započelo je s provedbom projekta SUPERSENIORI – SUPERHEROJI.

Na temelju provedenog javnog natječaja za financiranje projekata udruga koje doprinose povećanju kvalitete života osoba starije životne dobi „Superseniori“, koji su provele Zaklada „Zajednički put“ i „Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice“, projekt Gradskog društva Crvenog križa Osijek SUPERSENIORI-SUPERHEROJI predložen je za financiranje, te je sklopljen ugovor o financijskoj podršci projektu sa Zakladom „Zajednički put“ iz Zagreba.

Cilj projekta je smanjenje rizika ozljeđivanja osoba starije životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji čime će se doprinijeti povećanju kvalitete njihova života. Projekt će se provoditi od 1. travnja do 30. rujna 2016. godine, a aktivnosti unutar projekta bit će usmjerene na povećanje informiranosti osoba starije životne dobi o rizicima i načinima prevencije ozljeđivanja u starijoj životnoj dobi, što će se provoditi kroz vršnjačku i međugeneracijsku podršku.

SAŽETAK PROJEKTA:

Kako bi se ostvarila navedena svrha kroz projekt će se izraditi program edukacije starijih osoba o načinima prepoznavanja rizika od ozljeđivanja, načinima prevencije ozljeđivanja u starijoj životnoj dobi i vještinama prve pomoći.  Izrađeni program na info danu u organizaciji Matice umirovljenika Osijek predstavit će se članovima Matice umirovljenika te će se odabrati najmanje 10 osoba koji će sudjelovati u edukaciji o programu prevencije ozljeđivanja starijih osoba. Edukacija će biti održana u 5 modula u trajanju od ukupno 20 sati, a završetkom edukacije, sudionici će biti osposobljeni za pružanje vršnjačke podrške starijim osobama u prevenciji ozljeđivanja. U praktični dio edukacije bit će uključeno najmanje 10 osoba mlađe životne dobi, volontera Crvenog križa, koji će sudionicima pomoći u svladavanju praktičnog znanja iz područja pružanja prve pomoći, a u cilju međugeneracijske podrške starijim osobama i stjecanja samopouzdanja mladih za proaktivno sudjelovanje u radu sa starijima. Kako bi se osiguralo provođenje usmjerenih aktivnosti organizirat će se najmanje 4 pilot radionice za voditelje podružnica Matice i druge članove, za ukupno najmanje 50 osoba. Radionice će zajednički provesti educirane starije osobe s volonterima Crvenog križa. Završna aktivnost projekta odnosi se na sudjelovanje ciljane skupine i mladih volontera u organizaciji javne manifestacije obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći na kojoj će se zajednički prezentirati rezultati projekta i dodatno utjecati na podizanje razine svijesti stanovništva o nužnostima informiranja o načinima suzbijanja rizika od ozljeđivanja u osoba starije životne dobi. Tijekom projekta bit će tiskana i interaktivna brošura koja će se distribuirati ciljanoj skupini, na kojoj su informacije o očuvanju zdravlja osoba starije životne dobi, a postoji mogućnost dodatnog upisivanja važnih telefonskih brojeva te će biti osmišljen i zidni kalendar sa savjetima o prevladavanju potencijalnih rizika ozljeđivanja u godišnjem dobu.

ZAŠTO JE POTREBNO PROVODITI OVAKVU VRSTU AKTIVNOSTI?

Naime, činjenica je da starije osobe spadaju u ranjivu skupinu i izloženije su negativnim utjecajima okoline u kojoj žive, pa im je potrebno osigurati dodatnu zaštitu, osobito jer je poznato da proces starenja sa sobom donosi regresivne promjene psihofizičkih funkcija. Naime, starije stanovništvo suočava se s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i fizičkoj pokretnosti, a podatci Državnog Zavoda za statistiku pokazuju da udio osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti raste s kronološkom dobi, pa je tako udio onih koji imaju teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u staroj dobnoj skupini, čak 67,93%. Rezultati gerontoloških analiza potvrđuju kako su ozljede, osobito one nastale upravo zbog poteškoća u kretanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti, česte upravo u starijoj životnoj dobi. Rizični čimbenici za nastanak padova u starijoj dobi su mnogobrojni: dob, spol, poremećaj ravnoteže, oslabljen vid i sluh, bolesti koštanog, mišićnog i živčanog sustava te druge kronične bolesti. Povećanom riziku od padova pridonosi nedovoljna tjelesna aktivnost, nepravilna prehrana, konzumacija alkohola i uzimanje pojedinih lijekova. Veliku ulogu u pojavnosti padova imaju okolišni čimbenici poput neravnih, strmih i skliskih površina. (HZJZ). Ozljede uzrokovane padovima još su fatalnije ukoliko je riječ o osobama starije životne dobi koje žive same zbog nepoznavanja postupaka prve pomoći i nepravovremenih reakcija. Najveći udio samačkih kućanstava ima stara dobna skupina, čak 30,9%. Zabrinjavajući navedeni podatci, kao i stalna tendencija porasta udjela osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji stanovništva Hrvatske, a time i Osječko-baranjske županije nameće potrebu drugačije politike socijalne i zdravstvene zaštite te društvene brige prema ovoj skupini stanovništva. Ta politika neminovno zahtijeva i veće uključivanje starijih osoba u društvo i nezavisno življenje što je moguće dulje. Navedeni poražavajući podatci ukazuju na potrebu usmjeravanja preventivnih akcija na sprječavanje padova i ozljeđivanja uzrokovanim padovima i rizicima koje donosi starija životna dob te na pružanje vršnjačke i međugeneracijske podrške starijim osobama, osobito iz samačkih kućanstava.

Upravo provedbom aktivnosti ovog projekta pomoći će se u smanjivanju broja padova kod starijih osoba, a na taj način i prevenirati teška ozljeđivanja, invalidnost ili mortalitet uzrokovan posljedicama padova kod starijih osoba na području Osječko-baranjske županije. 

Martina Hećimović

 

Veličina slova
.