Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s Maticom umirovljenika grada Osijeka provodi projekt SUPERSENIORI – SUPERHEROJI namijenjen osobama starije životne dobi. Projekt se provodi u trajanju od 1.4.2016. do 30.9.2016. godine, a financiran je sredstvima Zaklade Zajednički put.
U prvoj fazi projekta izrađen je edukacijski program međugeneracijskog učenja od 5 modula za rad s osobama starije životne dobi na temu prevencije ozljeđivanja u starijoj životnoj dobi, a potom je uslijedila edukacija koja je provedena u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Osijek tijekom lipnja i srpnja.
Kroz edukaciju su članovi Matice umirovljenika Grada Osijeka educirani o osnovnim postupcima pružanja prve pomoći, sprječavanju rizika od padova, organiziranju svog životnog prostora za sigurniji boravak, načinima prevencije najčešćih zdravstvenih poteškoća, a u prenošenje znanja i praktičnih vještina uključili su se i mladi volonteri Gradskog društva Crvenog križa Osijek u cilju međugeneracijske podrške i suradnje.
Sudjelovanje na edukaciji osoba starije životne dobi utjecalo je na povećanje njihovih kompetencija za prenošenje znanja o prevenciji ozljeđivanja osoba starije životne dobi i pružanje vršnjačke podrške, što će imati dugoročni učinak na razvoj njihova potencijala za aktivno uključivanje u društvo i sprječavanje njihove socijalne isključenosti. Odabranim metodama rada, cilj je bio potaknuti starije osobe na savjesno i odgovorno ponašanje, s ciljem spašavanja života i smanjenja posljedica od invaliditeta zbog iznenadnih bolesti i ozljeda. Educiranjem volontera starije životne dobi koji su aktivni članovi Matice umirovljenika grada Osijeka povećat će se broj vršnjačkih edukatora i pružatelja podrške starijim osobama u zajednici. Time je ojačana volonterska struktura Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Matice umirovljenika grada Osijeka i povećana mogućnost češćeg i kontinuiranog informiranja i educiranja većeg broja starijih osoba na području Osječko-baranjske županije.
Mladi volonteri Gradskog društva Crvenog križa Osijek, koji su u sklopu edukacije bili uključeni kao „mentori juniori“, s ciljem prenošenja svojih iskustava i znanja u praktičnoj primjeni postupaka prve pomoći, uključeni su u projektne aktivnosti kako bi, između ostalog, stekli dodatnu motivaciju za uključivanje u volonterski rad sa starijim osobama što će dugoročno utjecati na jačanje njihove proaktivnosti i inicijative za preuzimanje važne uloge u društvu kako bi društvo u cjelini (uključujući i mlade) imalo korist od njihovog doprinosa, ideja i energije. Na ovaj način, razvili smo jedan novi program za uključivanje osoba mlađe životne dobi u volonterski rad sa starijim osobama.
Dugoročno gledano ovaj će projekt imati utjecaja i na krajnje korisnike, obitelji samih korisnika i širu zajednicu na način da će pridonijeti podizanju kvalitete života starijih osoba. Naime, očuvanje zdravlja starijih osoba posljedično će dovesti do zdravijeg i zadovoljnijeg i financijski manje opterećenog stanovništva zbog smanjenog broja ozlijeđenih osoba kao posljedice rizika kod starenja.

 

ZAŠTO JE POTREBNO PROVODITI OVAKVU VRSTU AKTIVNOSTI?
Naime, činjenica je da starije osobe spadaju u ranjivu skupinu i izloženije su negativnim utjecajima okoline u kojoj žive, pa im je potrebno osigurati dodatnu zaštitu, osobito jer je poznato da proces starenja sa sobom donosi regresivne promjene psihofizičkih funkcija. Naime, starije stanovništvo suočava se s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i fizičkoj pokretnosti, a podatci Državnog Zavoda za statistiku pokazuju da udio osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti raste s kronološkom dobi, pa je tako udio onih koji imaju teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u staroj dobnoj skupini, čak 67,93%. Rezultati gerontoloških analiza potvrđuju kako su ozljede, osobito one nastale upravo zbog poteškoća u kretanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti, česte upravo u starijoj životnoj dobi. Rizični čimbenici za nastanak padova u starijoj dobi su mnogobrojni: dob, spol, poremećaj ravnoteže, oslabljen vid i sluh, bolesti koštanog, mišićnog i živčanog sustava te druge kronične bolesti. Povećanom riziku od padova pridonosi nedovoljna tjelesna aktivnost, nepravilna prehrana, konzumacija alkohola i uzimanje pojedinih lijekova. Veliku ulogu u pojavnosti padova imaju okolišni čimbenici poput neravnih, strmih i skliskih površina. (HZJZ). Ozljede uzrokovane padovima još su fatalnije ukoliko je riječ o osobama starije životne dobi koje žive same zbog nepoznavanja postupaka prve pomoći i nepravovremenih reakcija. Najveći udio samačkih kućanstava ima stara dobna skupina, čak 30,9%. Zabrinjavajući navedeni podatci, kao i stalna tendencija porasta udjela osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji stanovništva Hrvatske, a time i Osječko-baranjske županije nameće potrebu drugačije politike socijalne i zdravstvene zaštite te društvene brige prema ovoj skupini stanovništva. Ta politika neminovno zahtijeva i veće uključivanje starijih osoba u društvo i nezavisno življenje što je moguće dulje. Navedeni poražavajući podatci ukazuju na potrebu usmjeravanja preventivnih akcija na sprječavanje padova i ozljeđivanja uzrokovanim padovima i rizicima koje donosi starija životna dob te na pružanje vršnjačke i međugeneracijske podrške starijim osobama, osobito iz samačkih kućanstava.
Na taj način pomoći će se u smanjivanju broja padova kod starijih osoba i prevenirati teška ozljeđivanja, invalidnost ili mortalitet uzrokovan posljedicama padova kod starijih osoba na području Osječko-baranjske županije.

 

Veličina slova
.