Šestodnevni program projekta „Uključi me“ održan je u periodu od 8.-13.7.2019. godine u Centru za edukaciju osječkog Crvenog križa u Orahovici. U programu je sudjelovalo ukupno 77 djece s područja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Na preporuku centara za socijalnu skrb i poučeni prijašnjim iskustvom, ovaj smo put potencirali da djeca ciljane skupine povedu mlađe/starije braću i sestre što je uvelike pridonijelo brzoj adaptaciji djece i osjećaju sigurnosti te po prvi put osiguralo da niti jedno dijete uslijed odvojenosti od roditelja ranije ne napusti program, na što smo izuzetno ponosni.  Sukladno tome, programom je bila obuhvaćena malo šira dobna skupina djece no što je prvotno planirano, od 6 do 12 godina starosti. Djeca su bila izmještena iz svojih domicilnih sredina u prostor Centra za edukaciju koji je u potpunosti osigurao svu potrebnu infrastrukturu za izvođenje pedagoškog sadržaja, kao i obuke neplivača. Pedagoški program, usmjeren na razvijanje svih oblika socijalizacije, pripremljen je i proveden sukladno priručniku Hrvatskog Crvenog križa „Humane vrednote“ za koji Hrvatski Crveni križ ima potpisan ugovor s Ministarstvom znanosti i obrazovanja za provedbu u osnovnim i srednjim školama, a proveo ga je pedagoški tim koji su činili voditeljica programa škole u prirodi pri Gradskom društvu Crvenog križa Osijek, učiteljica razredne nastave te 6 volontera Crvenoga križa s iskustvom u provođenju programa za djecu i mlade. Komponente programa bile su usmjerene stjecanju pravilnih i zdravih životnih navika (higijenskih navika), osnovnih znanja prve pomoći, usvajanju uljudnosti i kulture ponašanja te razumijevanju tuđih potreba i pojma humanog društva. U sklopu pedagoškog programa u cilju promocije zdravlja i osvještavanja vlastitog kulturnog identiteta organizirani su i kulturno zabavni i rekreativni programi koji su obuhvaćali različite sportove na otvorenom, upoznavanje kulturnih i prirodnih ljepota Grada Orahovice i okolice – razgledavanje grada i posjet muzeju, orahovačkom jezeru te odlazak na dječju matineju u disco. Također, zabavni večernji program prepun igara potaknuo je kod djece kreativno izražavanje i međusobnu povezanost. Tijekom provedbe programa kod sve je djece uočen veći ili manji pomak u razvoju novih oblika socijalizacije, stjecanju samopouzdanja i dostojanstva te osobne vrijednosti. Veliki pomak uočen je kod djece braće i sestara koji su pokazivali veliku brižnost i empatiju jedni prema drugima, ali i prema svoj ostaloj djeci.

Plan i program obuke neplivača i usavršavanje tehnika plivanja kod plivača obuhvaćao je 20 nastavnih jedinica što je ostvareno kroz kontinuirane svakodnevne praktične vježbe na bazenu u okviru šestodnevnog boravka djece u programu. U predviđenoj satnici učenici su se navikavali na vodu te svladavali osnovne plivačke tehnike, a upravo taj dio dječje plivačke edukacije je presudan kako za snalaženje u izvanrednim situacijama, tako i za eventualno buduće bavljenje plivačkim sportovima, ali i drugim sportovima. Osim pozitivnog učinka na organizam djeteta u razvoju, plivanje pozitivno utječe i na odgojnu komponentu djeteta gdje djeca kroz plivanje i bavljenje sportom dobivaju osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. Sama obuka za pojedinu grupu djece koja su boravila u programu trajala je 6 dana što je podrazumijevalo 1 do 3 ulaska u bazen tijekom dana, kao i inicijalno i finalno testiranje. Plan i program, odnosno svi obrazovni, odgojni i kinantropološki aspekti programa obuke neplivača odobreni su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. U obuci neplivača sudjelovalo je ukupno 76 djece. Inicijalnim je testiranjem utvrđeno da je čak 68 od 76 djece koja su pristupila obuci – neplivača, odnosno njih 89,5%. Završnim testiranjem utvrđeno je da je dodatnih 23 djece samostalno proplivalo. Time se postotak plivača nakon obuke povećao na 40,8%, odnosno ukupno je 33,8% neplivača samostalno proplivalo.

Formalni program sastojao se od:

 • Radionica o pravilnoj dentalnoj higijeni
 • Radionica o pravilnom pranju ruku
 • Radionica prve pomoći
 • Radionica razumijevanja tuđih potreba
 • Radionica o humanosti
 • Radionica o komunikaciji – bonton, lijepo izražavanje i ophođenje
 • Radionica o prevenciji vršnjačkog nasilja
 • Kreativna radionica „Tajni prijatelj“
 • Radionica prevencije trgovanja ljudima
 • Radionica Kodovi sigurnosti na vodi
 • Kulturno zabavne aktivnosti (posjet orahovačkom jezeru, posjet ranču i jahanje, razgledavanje grada i posjet muzeju)
 • Rekreativni program
 • Obuka neplivača i usavršavanje tehnika plivanja

Veličina slova
.