Solidarnost na djelu je tradicionalna sabirna akcija svih društava Hrvatskog Crvenog križa u sklopu koje se prikupljaju financijska i materijalna sredstva koja su namijenjena za najsiromašnije građane Hrvatske kako bi se doprinijelo ublažavanju njihova siromaštva i socijalne isključenosti.

 

Ovogodišnju, 49. po redu akciju Solidarnost na djelu Gradsko društvo Crvenog križa Osijek obilježit će provedbom kampanje za prikupljanje osnovnih namirnica pod nazivom “Jedan razred – jedan paket” u suradnji s osnovnim i srednjim školama i udrugama na području djelovanja osječkog Crvenog križa. Ideja kampanje je da jedan školski razred/jedna udruga prikuplja osnovne namirnice za jedan paket hrane koji će se dodijeliti osobama u potrebi, čime se zasigurno djecu i mlade potiče na solidarnost i humanost, a ostvaruje cilj pružanje pomoći najpotrebitijima.

U akciju Solidarnost na djelu moguće se uključiti i putem uplata na žiro račun Gradskog društva Crvenog križa Osijek otvorenog za potrebe akcije Solidarnost na djelu 2021., a prikupljena financijska sredstva koristit će se za kupnju namirnica za pakete hrane za socijalno ugroženo stanovništvo na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

 

Pozivamo zainteresirane pravne i fizičke osobe da se uključe u prikupljanje financijskih sredstva do 30. studenog 2021. godine uplatom na:

 

IBAN: HR2923600001502973041

MODEL: 00

Poziv na broj: 49

OPIS PLAĆANJA: Solidarnost na djelu 2021.

 

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek prikuplja i dijeli humanitarnu pomoć tijekom cijele godine, a akcija Solidarnost na djelu samo je jedan od načina kojim se želi podsjetiti sve ljude dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu onima kojima je to najpotrebnije.

 

Od srca vam HVALA!

Veličina slova
.