Jučer je našim sugrađanima pokazano djelovanje Crvenog križa u kriznim situacijama. U okviru vježbe održane u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku predstavljen je rad interventnog tima kroz pružanje prve pomoći, psihosocijalne podrške i terenski rad. Također, Specijalistički interventni tim za spašavanje na vodi u otežanim uvjetima predstavio je na središnjem gradskom trgu opremu za spašavanje u poplavama. Navedene aktivnosti predstavljene su u suradnji s Društvom Crvenog križa Osječko-baranjske županije, a na poziv Područnog ureda civilne zaštite Osijek koji je u okviru projekta „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ okupio sve operativne snage sustava civilne zaštite s ciljem informiranja i edukacije svih dobnih skupina građana o pravilnom djelovanju u slučaju kriznih situacija.

 

Veličina slova
.