Svake godine diljem svijeta 10. prosinca obilježava se Međunarodni dan ljudskih prava. Taj dan je podsjetnik kako se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima i da se nastavimo zalagati za poštovanje i zaštitu ljudskih prava. Ovogodišnja tema, „Smanjenje nejednakosti i promicanje ljudskih prava” posebno je važna, ističe Vijeće Europe, jer pandemija i njezine socioekonomske posljedice sve više negativno utječu na ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava, pa i na prostor za građansko djelovanje.

U našem djelovanju zalažemo se, između ostalog, za prava migranata i izbjeglica. Kroz partnerski projekt „Živjeti s nama“ uz DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, Informativno pravni centar – IPC Grad Osijek Grad Slavonski Brod Udruga Slap ukazujemo na njihove probleme i potrebe te doprinosimo stvaranju okruženja u kojem se različitosti prepoznaju kao bogatstvo i prilika za razvoj zajednice.

Veličina slova
.