Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca svake godine diljem svijeta. Na taj dan 1948. godine potpisana je Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima  i tada je prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Tim dokumentom štite se građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka, od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Taj dan je podsjetnik kako se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima i da se nastavimo zalagati za poštovanje i zaštitu ljudskih prava. U našem djelovanju zalažemo se, između ostalog, za prava migranata i izbjeglica. Kroz partnerski projekt „Živjeti s nama“ ukazujemo na njihove probleme i potrebe te doprinosimo  stvaranju okruženja u kojem se različitosti prepoznaju kao bogatstvo i prilika za razvoj zajednice.

Veličina slova
.