Klinički zavod za transfuzijsku medicinu, KBC Osijek započeo je s postupkom prikupljanja Covid-19 konvalescentne plazme koja će se koristiti za liječenje bolesnika oboljelih od bolesti Covid-19.
Postupak darivanja plazme (plazmaferezu) provodi se na staničnom separatoru isključivo u KBCO i traje oko pola sata.
Ovim putem molimo svoje redovne darivatelje krvi, koji su preboljeli COVID-19 i voljni su darivati plazmu, da se jave na tel. 511-572. Zbog pravilne organizacije rada za postupak se potrebno naručiti.
Uvjeti koje davatelji trebaju zadovoljiti su slijedeći:
  • Plazmu mogu darivati samo muškarci!
  • Davatelj mora zadovoljiti sve kriterije kao i za darivanje pune krvi (također potrebno da je ranije već darivao punu krv)
  • Od zadnje donacije pune krvi mora proći minimalno mjesec dana
  • Davatelj prethodno prebolio Covid-19; potrebno je prilikom dolaska priložiti nalaz (pozitivan PCR test, SARS-CoV-2 brzi antigenski test ili test na SARS-CoV-2 protutijela)
  • Odgoda 28 dana od prestanka simptoma bolesti Covid-19
  • Ukoliko je osoba bila asimptomatska, 28 dana od dana testiranja na SARS-CoV-2
  • Osobe koje su primile cjepivo protiv Covid-19 a nisu prethodno preboljele Covid-19 infekciju ne mogu darivati konvalescentnu plazmu
  • Osobe koje se preboljele Covid-19, a primile su i cjepivo protiv Covid-19 mogu darivati konvalescentnu plazmu – odgoda nakon primitka cjepiva prema važećim preporukama je 7 dana za sve vrste cjepiva.
Veličina slova
.