U utorak, 1. veljače 2022. godine Gradsko društvo Crvenog križa Osijek potpisalo je sporazum o suradnji s Kineziološkim fakultetom Osijek. Sporazum je svečano potpisan u prostorijama Fakulteta, a potpisale su ga ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hećimović i dekanica Kineziološkoga fakulteta Osijek prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević. Ovim sporazumom ostvaruje se suradnja u cilju kvalitetnijeg i stručnijeg obavljanja poslova iz zajedničkoga djelokruga: razvoj i provedba zajedničkih projekata, pružanje potpore razvoju edukativnih programa, razmjena iskustava i suradnja djelatnika i studenata Fakulteta i volontera Crvenoga križa, organiziranje terenske nastave i/ili stručno-pedagoške prakse studenata kao provoditelja aktivnosti u okviru programa Škola u prirodi koji se provodi u Centru za edukaciju u Orahovici te omogućavanje i korištenje prostora Crvenoga križa u Orahovici za terensku nastavu i druge programe izvan sjedišta Fakulteta.

 

 

 

 

 

 

 

Veličina slova
.