U dogovoru sa Stožerom civilne zaštite Grada Osijeka, a zahvaljujući povoljnoj epidemiološkoj slici i popuštanju epidemioloških mjera, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek obavještava sugrađane da se zbog znatno smanjenog broja poziva, s danom 22. svibnja 2020. godine ukida SOS telefon za korištenje usluga dostave lijekova, proizvoda za zdravlje i nužnih namirnica te plaćanja računa za režijske troškove, koji je uspostavljen 16. ožujka 2020. godine s ciljem sprečavanja širenja pandemije koronavirusa i bolesti COVID-19. Kroz ukupno 319 intervencija, odnosno kupnje i dostave lijekova, proizvoda za zdravlje, nužnih namirnica i plaćanja računa za režijske troškove, uslugu SOS telefona koristilo je 404 korisnika, a u pružanje usluge bilo je uključeno ukupno 20 djelatnika i 15 volontera osječkog Crvenog križa čime je ostvareno ukupno 168 volonterskih sati. Velika pomoć u obavljanju ove usluge bila su tri električna automobila koja je Grad Osijek ustupio na korištenje Gradskom društvu Crvenog križa Osijek.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek će ukoliko se epidemiološka slika pogorša, ponovo u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite Grada Osijeka, pokrenuti rad SOS telefona i pružanje navedenih usluga rizičnim skupinama naših sugrađana.

 

 

Veličina slova
.