Osječke udruge i Grad Osijek pozivaju na donatorsku, tihu aukciju fotografija “NEVIDLJIVE RUTE” koja će trajati 12.-17.06., a koju povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica zajednički organiziraju: Udruga Breza, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Crveni križ Osijek, Volonterski Centar Osijek, Udruga Pobjede, Udruga PLANTaža, Udruga Slama-Tvrdja i Grad Osijek–Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo.

Fotografi su htjeli pokazati ključne povijesne trenutke dolaska izbjeglica u njihovu zemlju i pokušaja (su)života s lokalnim stanovništvom.
Svih 27 fotografija možete pogledati u katalogu koji se nalazi na ovom linku: https://drive.google.com/file/d/1FcGjGFeAxf4M1d8wrD_GVbhkE1C6C6Cj/view
Dobivena sredstva prikupljena na ovaj način donirat će se kampanji organizacije Are you syrious? za pomoć izbjegličkim kućanstvima u Hrvatskoj u riziku od beskućništva zbog pandemije COVID-19 i potresa u Zagrebu. Sredstva će se preusmjeriti za pokrivanje troškova za stanarinu ili osnovne prehrambene i higijenske potrepštine za kućanstva osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
Ukoliko želite podržati ovu kampanju i sudjelovati u tihoj aukciji potrebno je do 17.06. ispuniti licitacijski obrazac koji se nalazi na ovom linku:
Veličina slova
.