Dana 04. srpnja 2023. godine otvoreno je javno nadmetanje za nabavu paketa higijene u okviru projekta Zajedno za društvo jednakih mogućnosti IV.
Potrebna dokumentacija za prijavu nalazi se na poveznicama u nastavku:

 

 

 

 

Dana 12.07.2023. objavljujemo Izmjenu Dokumentacije za nadmetanje br. 1 i revidirani troškovnik.

 

 

 

Dana 12.07.2023. objavljujemo Pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje kao odgovor na upit.

 

 

Dana 14.07.2023. objavljujemo Izmjenu Dokumentacije za nadmetanje br. 2 i revidirani troškovnik br. 2.

 

 

 

Dana 18.07.2023. objavljujemo Pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje br.2 kao odgovor na upit.

 

Veličina slova
.