U službi humanosti od 1878.

Javni poziv za podjelu paketa 2., 3. i 4. kategoriji korisnika u projektu "Humanitarni paket za Slavoniju 1"

Ponedjeljak, 05 Lipanj 2017 07:22
Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) - „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ – upis i registracija korisnika na području grada Osijeka i prigradskih naselja te pripadajućih općina (Antunovac, Vuka, Ernestinovo, Čepin, Erdut, Vladislavci, Šodolovci) Opširnije