U prostorijama Centra za edukaciju Gradskog društva Crvenog križa Osijek u Orahovici održana je dvodnevna edukacija na temu snimanje video materijala. U subotu 27. i nedjelju 28. srpnja 2019. održan je prvi dio edukacije o snimanju i montaži video materijala, koju su uspješno proveli naši mladi inicijatori  projekta Sigurni u zajednici – projekta solidarnosti koji je sufinanciran od strane Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a provodi se u okviru programa Europske snage solidarnosti. Svrha edukacije o snimanju i montaži video materijala je primjena naučenoga i snimanje edukativnog video materijala o prvoj pomoći, a zbog svoje kompleksnosti je podijeljena u dva dijela, od kojih je prvi uspješno završen ovaj vikend.

 

Veličina slova
.